Sprawozdania

Sprawozdania za rok 2021

Sprawozdania Stowarzyszenia Domów Pomocy Społecznej  „POMOC” w Koninie dostępne do pobrania w plikach *.pdf

Bilans 2021

Informacja dodatkowa 2021

Rachunek zysków i strat 2021

Sprawozdanie merytoryczne 2021

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2021

Sprawozdania za rok 2020

Sprawozdania Stowarzyszenia Domów Pomocy Społecznej  „POMOC” w Koninie dostępne do pobrania w plikach *.pdf

Bilans 2020

Informacja dodatkowa 2020

Rachunek zysków i strat 2020

Sprawozdanie merytoryczne 2020

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Sprawozdania za rok 2019

Sprawozdania Stowarzyszenia Domów Pomocy Społecznej  „POMOC” w Koninie dostępne do pobrania w plikach *.pdf

Bilans 2019

Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat

Sprawozdanie merytoryczne

Wprowadzenie do sprawozdania-finansowego