Zarząd

Zarząd stowarzyszenia:
Prezes – Anna Kuczyńska
Wiceprezes – Radosław Karczewski
Skarbnik – Monika Glubka
Sekretarz – Aneta Zmuda