Partnerzy i Sponsorzy

Parntnerzy:

  • Prezydent Miasta Konina – Urząd Miejski w Koninie www.konin.pl
  • Dom Pomocy Społecznej w Koninie www.dps.konin.pl
  • Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Koninie www.ddps.konin.pl
  • Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Osób z chorobą Alzheimera
  • Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie w Koninie www.moprkonin.lm.pl
  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  • Zespół Szkół Medycznych w Koninie www.medyk.konin.pl
  • Filia nr 8 Miejskiej Bibioteki Publicznej w Koninie