Zarząd

Zarząd stowarzyszenia:
Prezes – Mirosława Nowak
Wiceprezes – Radosław Karczewski
Skarbnik – Monika Glubka
Sekretarz – Aneta Zmuda
Członek zarządu – Anna Kuczyńska